Tahvil Nedir? Tahvil Türleri Ve Tahvil Faizleri

Tahvil Nedir? Tahvil Türleri Ve Tahvil Faizleri

Tahviller temelde iki türe ayrılırlar. Bunlar devlet tahvili ve özel sektör tahvilleri olmak üzere.

Devlet tahvilleri:  Maliye bakanlığı tarafından belli amaçlarla çıkarılan içborçlanma tahilleri uzun vadeli hazinenin dönemsel ihtiyaçları için çıkarılan tahviller ve hazine bonoları kısa vadelidir.  Enflasyon artışının yüksek olduğu dönemlerde tahviller 1-2 yıllık kısa vadeli olarak ihraç edilir.  Hazine bonoları kısa vadeli ve genellikle kuponsuzdur. Tasarruf bonoları orta vadelidir. İhraç şartları farklıdır. (kamu kuruluşlarının çıkardığı tahvillerde devlet tahvili niteligindedir)

Özel sektör tahvilleri: Anonim şirketlerin finansman ihtiyacı sebebiyle halktan fon toplamak amacıyla çıkarılır. Sabit yada değişken faizli olabilir. Kupon ödemeleri 3,6 veya 1 yıl olabilir.

Primli Tahviller – Başa baş tahviller : Tahvil üzerinde yazılan değerle satışa çıkarılıyorsa buna başa baş tahvil denir. Üzerinde yazılı olan nominal değerinden daha düşük bir bedelle satışa sunuluyorsada ‘Primeli Tahvil’ denir.

Nama  ve  Hamiline Yazılı tahviller: tahviller nama ve hamiline yazılı olabilsede sermaye piyasamızda Hamiline yazılı tahvil ihracı genelleşmiştir.

Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan tahviller: Özel sektör tahvilleri 2 yıldan az olmamak üzere vadesi vardır bu mevzuata göre böyledir.  Çıkarılan tahvillerin bedellerini vade sonunda halka geri ödenmesi genellikle bir defada olmaz. Normal iktisadi şartlar altında 5 seneye varan bir itfa payı dahilinde tahvil bedelleri geri ödenir.

Leave a Comment

ChainPress is your secure sourse of the latest financial news in the country and around the world! Learn more about cryptocurrencies and marketing tendencies that rule the economy