PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır 2023

PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır 2020

PTT personel alımı yapılacak kadrolar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Uygulaman
 • Avukat
 • Mühendis
 • Mimar
 • PTT Uzman Yardımcısı
 • Postacı
 • Avukat PTT Uzman Yardımcısı
 • Sanayi Mühendisi PTT Uzman Yardımcısı
 • Çevirmen Tercümanlık PTT Uzman Yardımcısı
 • Pazarlama Departmanı Gişe ve Ofis Görevlisi
 • Lojistik Departmanı Gişe ve Ofis Görevlisi
 • Sigortacılık Gişe ve Ofis Elemanı
 • Bankacılık Gişe ve Ofis Elemanı
 • Şirket Elemanı Gişe ve Ofis Görevlisi

PTT iş başvurusu 2020 yılı için alınan elemanların 5 bin tanesi taşeron olarak göreve başlayacaktır.

PTT İş Müracaat Genel Şartlar

PTT iş müracaat koşulları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • 5.2009 tarihinde çıkan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanun’u kapsamında; PTT yurtdışı firmaları ve şubelerinde vazife alacak elemanlar hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşlarının tamamlanmış olması,
  • 35 yaşını geçmemiş olmak,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından yaralanma kısıtlamasının bulunmaması,
  • Kasten işlenen bir kabahat sebebiyle minimum 6 ay hapis cezası almış olmamak. Anayasaya karşı işlenmiş suçlar, devletin güvenliğini tehdit eden suçlar, devletin haysiyetini yere düşürecek suçlardan olan; gasp, hırsızlık, zimmet, irtikap, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, görevi kötüye kullanma, itimatı kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, hileli batkı sebebiyle hakkında soruşturma başlatılmış ya da cezası için af almış olmamak,
  • Yüz kızartıcı suçlardan olan; cinsel rahatsız etme, fuhuş, genel ev çalışanı, birleşim evi çalışanı, cinsel istismar, zorla fuhşa sevk etme ve ettirme, cinsel dokunulmazlığı ihlal edecek suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde üreticiliği ve ticareti, devlete zarar vermek için teşkilat oluşturmak, tefecilik ya da devlete karşı örgütlerde yer almamak,
  • Adam adaylar için askerlik problemi bulunmamak, askerliği ertelemiş olmak ya da muvazzaf askerlik görevini tamamlamış olmak,
  • Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmeti bulunmamak,
  • Başvurulan pozisyona ilişik şartları yerine getirmek,
  • SGK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı’ndan emekli olmamak,
  • Öncesinden çalışılan kamu kurum ve kuruluşlarından, disiplin cezası sebebiyle uzaklaştırılmış olmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv taramalarında herhangi bir problemle karşılaşmamak,
 • PTT tarafınca meydana getirilen yazılı imtihan ve sözlü mülakatlarda başarı göstermiş olmak.

PTT İş Başvurusu İçin Belirtilen Hususi Şartlar

PTT iş başvurusu hususi şartlar şu şekilde belirtilmiştir:

  • Avukat, mühendis, mimar, uygulaman, postacı, gişe ve yazıhane mensupları; bulundukları MERNİS adresine ilişik kent için oluşturulan kadrolara müracaat yapabilirler.
  • PTT Uzman Yardımcısı kadroları için MERNİS şartı aranmamaktadır.
  • Yazılı imtihan ve sözlü mülakattan geçer not alıp, atanmaya hak kazanan kişilerin atamaları; firmanın gereksinimleri doğrultusunda en geç 1 yıl içinde yapılmış olacaktır.
 • Yazılı sınavdan geçer not alıp, alan kişi ilişkilerinin ön planda tutulduğu gişe ve yazıhane görevlisi ve postacı pozisyonlarına girecek olan kişilere; Psikometrik araştırma yaptırılacaktır. Testin yapılmasının arkasından atamalar başlayacaktır. Psikometrik testini reddeden kişiler, atama hakkını yitirecektir.
 • PTT kadrosunda vazife alıp, yeni bir ekibe müracaat meydana getiren kişilerin, bulundukları kadronun haricinde bir pozisyona atanma hakları bulunmaktadır. Aynı kadrolar için müracaat yapılamaz.

PTT İş Başvurusu Iyi mi ve Nereye Yapılır?

PTT iş başvurusu bilgileri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • PTT iş başvurularıptt.gov.tr adresi üstünden yapılmaktadır.
 • Her adayın duyuru edile pozisyonlardan 1 tanesine başvurma hakkı bulunmaktadır.
 • Müracaat için belirtilen imtihan ücretleri; PTT işyerleri ya da PTT ATM’lerine yatırılmaktadır.
 • Avukat, mimar, mühendis, uygulaman, postacı, gişe ve yazıhane görevli kadroları için, MERNİS adresleri göz önüne alınacaktır.
 • Başvurularda gerçeğe aykırı başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Belirtilen tarihte sınava girilmesi gerekir.
 • Imtihanı geçmeyi başaran adaylar, sözlü mülakata dahil edilecektir.
 • Yazılı imtihan ve sözlü mülakatların tarih ve adresleri; ptt.gov.tr adresinden öğrenilecektir. Ek olarak adaylara SMS olarak bilgilendirme gidecektir.
 • Yazılı sınavlara girmek için yeni fotoğraflı TC kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi götürülmelidir.

Sınava giriş belgeleri, imtihanı meydana getiren kurumun web sitesinden, TC kimlik numarasıyla öğrenilmektedir.

Leave a Comment

ChainPress is your secure sourse of the latest financial news in the country and around the world! Learn more about cryptocurrencies and marketing tendencies that rule the economy