Maaşta İcra Varken Diğer İcralara Neler Olur?

Maaşta İcra Varken Diğer İcralara Neler Olur?

Maaşına icra gelip de, diğer icra konularında neler olacağını bilmeyenlerin akıllarındaki sorulardan biri de maaşta icra varken diğer gelen icra sonrasında neler olabileceğidir. Zira farklı maaşlar var ise kesinti ne kadar olmakta? İşte bunun gibi onlarca sorunun yanıtını net olarak aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

Maaşta İcra Varken Eve Gelebilir Mi?

Bankalardan kullanılan krediler, kredi kartları, kredili mevduat hesapları, telefon, elektrik, su, cep telefonu ve elden alınan mal veya para karşılığında imzalanan senetlere karşılık borcun ödenmesi sonrası icra daireleri tarafından haciz işlemi başlatılıp, çalışanın maaşının belli bir oranına haciz yoluyla el konulur.

Borcunu ödemeyen kişilerin borçları, icra daireleri tarafından gönderilen haciz yazısı işverenin eline ulaştığında, işveren veya kurum alacaklının avukatına yazı yazar ve borçlunun maaşında herhangi bir icra olmadığını ve borçlunun maaşının %25 ( ¼) oranında kesinti yapılacağı ve borçlunun hesap numarasına gönderileceği yazışması yapılır. Çalışan borçluya ise maaşının %25 oranının hacizden dolayı kesileceği bilgisi verilir. Eğer ki işçinin maaşında devam eden bir haciz kesintisi varsa bu kez alacaklı avukata kaçıncı sırada olduğu yazısı yazılır. Çünkü maaşında haciz olan çalışanın maaşına ikinci bir haciz kesintisi yapılamaz.

Maaştaki haczin bitmesi gerekmektedir. Diğer alacaklılar ise başvuru sırasına göre sıralandırmakta ve sıra zamanı geldiğinde alacaklının maaşına haciz işlemi başlatabilir. 2.000 TL maaş alan bir çalınanın maaşından kesilecek rakam 500 TL’dir. Önemli bir konuyu da atlamamak gerekir ki borçlunun %25 kesintiden fazla kesintilerle ile de yaşamını devam edebileceği ispatlanırsa ki, bu borçlunun iş yeri, ev, tarla gibi kira gelirleri olduğunda o zaman %25 oranı artırılabilir.

Aynı anda iki icranın maaştan kesintisi yapması için borçlunun muvafakat verilmesi halinde ikinci icra da kesinti yapabilir, muvafakat verilen icra oranı ise borçlunun belirlediği tutarı geçemez, örneğin 2000 TL maaşınız var ve hali hazırda 500 kesilir, borcun bitmesini isteyen borçlu ikinci icraya 100-300-500 TL gibi kendi belirleyeceği tutarda kesilmesini sağlayabilir aksi halde muvafakat verilmediği sürece ilk icra bitmeden kesinti yapılamaz.

Çalışanın maaşında ki haciz işlemi devan ederken işten ayrılması durumunda ise iş yerinden alacağı kıdem tazminatı, yıllık izin ücretleri borcun tahsili için icraya ödenir. Çalışanın kıdem tazminatının tümü haciz edilebilmektedir. İşveren, işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatını hesaplar ve SGK ve Vergi kesintilerini gerçekleştirdikten sonra kalan net alacağının 4/ 1’lik kısmını alacaklıya öder.

Maaşta İcra Hesaplama

Maaşına haciz gelen çalışan, alacaklının avukatıyla görüşür ve elinde brikmiş biraz parası olduğunu söylerse o zamanlar daha az ödeme ve daha az faiz ödemiş olur. Ama birikmiş parası yoksa o zamanda avukatla mevcut borcun faizinin indirilmesi veya kaldırılması konusunda anlaşma yapabilir.

Eğer ki işveren, mevcut borca karşılık çalışanın maaşında kesinti yapar ve ödeme yaparsa o zamanlar avukatlar anlaşmaya yanaşmamakta. Maaştan kesinti yasal zorunluktur çalışanın maaşından kesinti yapmayan iş veren hakkında alacaklı kişi yasal işlem başlatabilir.

Leave a Comment

ChainPress is your secure sourse of the latest financial news in the country and around the world! Learn more about cryptocurrencies and marketing tendencies that rule the economy