Leasing (Finansal Kiralama) Sistemi Nedir?

Leasing (Finansal Kiralama) Sistemi Nedir?

Leasing (Finansal Kiralama) Sistemi Nedir? Leasing Nedemek

Leasing kelimesini Türkçeye çeviricek olursak anlami kiralamadır. Yani finansal kiralama diyebiliriz. Yatırımların finanse edilmesinde kullanılan klasik kaynaklardan; banka kredisi, satıcı kredisi, öz kaynak gibi farklı alternatif bir kaynaktır. Büyümek isteyen şirketlere, yatırımlarını gerçekleştirebilmek amacıyla orta ve uzun vadeli finansman desteği sağlanmaktadır.  Leasing sisteminde alımı yapılan ekipmanın mülkiyeti leasing şirketinde kalmak üzere belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi  ve  sözleşmede belirlenen bir değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya devredilmesidir.  Bu süre içinde malın giderlerinden, vergi ve bakım masraflarından kiracı sorumludur.

Sözleşme süresince ekipman mülkiyetinin kiralama  şirketi üzerinde kalması nedeniyle asgari teminatlar ile uzun vadeli finansman imkanı ortaya çıkmakta. Aynı zamanda da satın alma, ithalat, yükleme, akreditif, transfer gibi işlemlerin finansal  kiralama firması tarafından yapılıyor olması, leasing’in bir diger önemli avantajıdır. Amortismana bağlı her türlü ekipmanın leasing yolu ile alınabiliyor olması da, finansal kiralama işlemlerini her alanda uygulanabilir hale getirmektedir.

Leasing’in Avantajları

Orta ve Uzun Vadeli Finansman
Garanti Leasing’in sağladığı orta ve uzun vadeli finansman imkanı ile ister YTL, ister döviz bazında 60 aya varan vadelerle yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Esnek Kira Ödeme Planı
Değişken veya dönemsel nakit akışı olan şirketlere uygun esnek kira ödeme planları ile yatırımlarınızı zorlanmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Kira Süresi Boyunca Değişmeyen Sabit Kira Ödemeleri
Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiraların sabit kalmasının avantajını kullanarak ileriye dönük planlamalarınızı yapabilirsiniz.

Alternatif Finansman İmkanı
Yatırımlarınızı leasing yöntemiyle finanse etmeniz durumunda özkaynaklarınızı ve bankalardaki kredi limitlerinizi kullanmamış olursunuz.

Kira Süresi Sonunda Sembolik Bedelle Mülkiyet Devri
Kira süresi sonunda kiraladığınız mal veya ekipmanı, dönem sonunda sembolik bir bedelle satın alabilirsiniz.

Amortisman
Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır.

Vergi, Resim, Harç Muafiyeti
Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler için alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

Leave a Comment

ChainPress is your secure sourse of the latest financial news in the country and around the world! Learn more about cryptocurrencies and marketing tendencies that rule the economy