Eş Muvafakatnamesi Nedir Hangi Durumlarda Gereklidir?

Eş Muvafakatnamesi Nedir Hangi Durumlarda Gereklidir?

Eş Muvafakatnamesi Hangi Durumlarda İstenir? Türk Uygar Kanunu’nda oluşturulan düzenlemeler peşinden, ailelerin bankacılık bölümünde yapacakları müracaatlar amacıyla oldukca önemli değişiklıklar yapılmış durumdadır. Buna gore, aile bireylerinden birisinin bankalardan konut kredisi, ipotekli kredi ya da kefillik şeklinde işlemlerde varbulunduğu zaman, banka şubesine bazı evraklar teslim etmesi gerekmektedir. Eş muvafakatnamesi olarak tanınan bu belge olmadan, bireylerin yeni bir konut kredisi alması, haiz olunan konutunu rastgele bir kredi amacıyla ipotek ettirmesi ya da kredi alacak bir şahsa kefil olması hiçbir şekilde ihtimaller içinde değildir. Belgenin doldurulması ise tek başına kafi olmayacaktır. Bu sebeple, belge doldururken eşlerin kendilerinin bu belgeyi doldurması ve noter doğrultusundan onaylattıktan sonrasında da şubeye teslim edilmesi gerekmektedir.

İlgili belge ile ilgili Türk Uygar Kanunu’nda yer edinen düzenlemenin hususuna baktığımız zaman, bireylerin eşi ile eş güdümlü yaşamış bulunmuş olduğu, aile yaşamını sürdürmekte bulunmuş olduğu aile konutunun üstünden, söz hususu muvafakatname olmadan alım ya da satım yapılması, rastgele bir borca ilişik ipotek edilmesi ya da kefil olunması ihtimaller içinde değildir açıklamaları karşımıza çıkmaktadır.

Eş Muvafakatnamesi Nedir Hangi Durumlarda Gereklidir? Es Muvafakatnamesi

Eş Muvafakatnamesi Hangi Durumlarda İstenir?

Eş Muvafakatnamesi Nedir? Eşlerin doldurması ihtiyaç duyulan muvafakatname amacıyla detaylara baktığımızda, banka kredileri, kefiilik ve ipotek işlemlerinin kapsama alındığını görmekteyiz. Söz hususu belge, banka kredilerine müracaat yapılması peşinden bireylerin konut kredisi almasını, rastgele bir krediye karşı konutun güvence olarak gösterilmesi ya da eşlerden birisinin değişik bir şahsa ilişik borç amacıyla kefil olması durumlarını kapsamaktadır. Kişiler bu yasa ile eş güdümlü eşlerinin izni olmadan yeni ve yüklü oranda bir konut kredisi ya da tüketici kredisi çekemeyecek ve aile yaşamı sürdürdükleri konutu da borca karşılık olarak gösteremeyecektir.

Türk Uygar Kanunu’nun 194. Maddesine baktığımız zaman ‘’Eşlerden birisinin, başka eşin rızasını almadan aile konutunu devretmesi, aile konutu üstündeki haklarının sınırlandırılması ya da devredilmesi şeklinde işlemlerde bulunamaz.’’ Şeklindeki izahat karşımıza çıkmaktadır. Bu madde ile eş güdümlü, son dönemlerde banka kredilerinden meydana gelen problemlerden kaynaklı ailelerin yaşamış olduğu durumların önüne geçilmiş olmaktadır.

Eş Muvafakatnamesi Örneği

Eş Muvafakatnamesi Nedir Hangi Durumlarda Gereklidir? Es Muvafakatnamesi1

Eş Muvafakatnamesi Örneği Eş muvafakatnamesi doldurmak isteyen kişiler, hazır belge alıp doldurabileceği şeklinde, yukarıda resimde emare edilen belgeyi kendi el yazıları ile de doldurabilmektedir. Sadece, belge doldurulurken bireylerin ilgi etmesi ihtiyaç duyulan birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki, banka ve banka şubesidir. Bu kısım doldurulurken kredi müracaatı, ipotek prosedürü ya da kefillik oluşturulan banka ve şubesinin doğru bir halde yazılması gerekmektedir. Bunun yanında ise, bireylerin kefillik haline mı yoksa yeni bir kredi alınmasına mı yoksa haiz olunan konutun satılması hususu ile ilgili mı onay verdiklerini belirtmeleri gerekmektedir. Eğer konut devri ya da kredi müracaatı amacıyla hazırlamanız dilenen bu muvafakatnamede kefillikten söz ederek imzalama yapmış olursanız, belgenin rastgele bir geçerliliği olmayacaktır.

Leave a Comment

ChainPress is your secure sourse of the latest financial news in the country and around the world! Learn more about cryptocurrencies and marketing tendencies that rule the economy